Aż 68 procent mieszkańców RPA przeciwko polowaniom dla trofeów

Dwie trzecie południowoafrykańskiego społeczeństwa nie zgadza się na polowania na lwy w zagrodach i inne gatunki zwierząt

Humane Society International / Europe


Two male lions named Netsai and Humba in Hwange National Park, Zimbabwe.
Dex Kotze

KRAKOW, Polska—Południowoafrykańskie społeczeństwo coraz krytyczniej ocenia polowania dla trofeów. Zgodnie z wynikami badań opinii publicznej przeprowadzonymi przez IPSOS na zlecenie Humane Society International/Africa aż 68% respondentów sprzeciwia się polowaniom dla trofeów, a 65% jest przeciwko polowaniom na lwy z tzw. hodowli zagrodowych. Południowoafrykańskie społeczeństwo nie zgadza się na polowania i eksport trofeów z nosorożców czarnych, słoni i lampartów, których wywożenie jest możliwe z RPA.

RPA jest dziś największym eksporterem trofeów łowieckich w Afryce i drugim po Kanadzie eksporterem na świecie trofeów z ssaków, które są objęte ochroną w ramach Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, zwanej także konwencją waszyngtońską lub w skrócie CITES

Dr Matthew Schurch, ekspert HSI/Africa podkreśla: Badanie opinii publicznej dowodzi bez żadnych wątpliwości, że południowoafrykańskie społeczeństwo odrzuca praktyki związane z polowaniami dla trofeów, w tym polowania na lwy w zamkniętych hodowlach, i ten sprzeciw rośnie. Tym samym władze RPA, ktore zezwalają na uprawianie trofeistyki, rozmijają się z oczekiwaniami obywateli. Polowania dla trofeów nie mają znaczącego wpływu na poprawę działania systemu ochrony przyrody. Aż 1/3 trofeów z tego kraju pochodzi ze zwierząt wyhodowanych w zamkniętych farmach, wiele z nich nie należy do rodzimych gatunków.  Trudno nazwać to zarządzaniem populacjami opartym o wiedzę naukową.  Bezsensowne zabijanie dzikich zwierząt dla trofeów jest nie tylko nieetyczne i okrutne, ale również negatywne dla reputacji RPA.

Badanie zrealizowane przez IPSOS zostało przeprowadzone z uwzględnieniem wszystkich kryteriów demograficznych i miało charakter ogólnokrajowy. Jego najważniejsze wyniki prezentują się w następujący sposób:

 • 68% mieszkańców i mieszkanek RPA zdecydowanie sprzeciwia się polowaniom dla trofeów – jest to widoczny wzrost w porównaniu z wynikami badań z roku 2018 kiedy sprzeciw ten wynosił 56%.
 • 65% mieszkańców i mieszkanek RPA zdecydowanie lub w pewnym zakresie sprzeciwia się polowaniom na lwy z hodowli – tutaj również wzrost z 60% w 2018 roku.
 • 64% mieszkańców i mieszkanek RPA nie zgadza się na polowania dla trofeów na słonie, nosorożce i lamparty.
 • 63% mieszkańców i mieszkanek RPA nie zgadza się na polowania dla trofeów na lwy.
 • 66% mieszkańców i mieszkanek RPA nie zgadza się na polowania dla trofeów na hipopotamy.
 • 60% mieszkańców i mieszkanek RPA nie zgadza się na polowania dla trofeów na żyrafy.
 • W odniesieniu do zwiększonych limitów eksportowych przyjętych przez władze RPA w lutym 2022 roku 63% mieszkańców i mieszkanek RPA nie zgadza się na zabicie 150 słoni, 62% na zabicie 10 nosorożców czarnych, a 61% na zabicie 10 lampartów.

HSI/Africa już wcześniej opublikowało analizę dotyczącą zgody na limity eksportowe związane z zabijaniem zwierząt dla trofeów, sprzeciwiając się decyzji obemującej 10 lampartów, 10 nosorożców czarnych i 150 słoni. W kwietniu tego roku Sąd Najwyższy prowincji Western Cape zdecydował o tymczasowym zawieszeniu wykonania polowań na te trzy gatunki wskazując na prawdopodobną niezgodność z prawem. Obecnie trwa dalsze postępowanie w tej sprawie.

Wcześniejszy raport HSI wskazywał na wiodącą rolę RPA w handlu trofeami łowieckimi – wynikało z niego, że w latach 2014-2018 83% ssaków wpisanych na listę CITES i importowanych z tego kraju jako trofea pochodziło z zamkniętych hodowli lub należało do obcych gatunków; proceder nie podlegał też żadnym ocenom oddziaływania na środowisko. Tym samym podważa to tezę o pozytywnym wpływie trofeistyki na południowoafrykańską przyrodę.

Kilka statysyk dotyczących RPA:

 • RPA jest drugim największym światowym eksporterem trofeów łowieckich z gatunków ssaków wpisanych na listę CITES i odpowiada za eksport 16% wszystkich trofeów na świeci – średnio 4204 trofea rocznie.
 • RPA jest największym eksporterem trofeów łowieckich w Afryce. Eksportuje o połowę więcej niż drugi największy importer Namibia i trzy razy więcej niż trzecie na liście Zimbabwe.
 • W latach 2014-2018 z RPA wyjechało:
  • 574 trofeów z lampartów afrykańskich. 98% z nich pochodziło z dziko żyjących zwierząt.
  • 1337 trofeów ze słoni, przy czym 47% trafiło do USA.
  • 21 nosorożców czarnych, wszystkie były dziko żyjącymi zwierzętami.
 • 68% trofeów z gatunków ssaków wpisanych na listę CITES pochodziło z dzikich populacji, 32% ze zwierząt żyjących z hodowli.

Obecny status wybranych gatunków eksportowanych przez RPA jako trofea łowieckie według Czerwonej Listy IUCN:

 • Słoń afrykański sawannowy – uznany za zagrożony z trendem spadkowympopulacji (2020).
 • Nosorożec czarny – uznany globalnie za gatunek krytycznie zagrożony, a jego populacja pomimo wzrostu liczy zaledwie 3142 dojrzałych osobników (dane z 2020).
 • Lampart – uznany za globalnie narażony na wyginięcie, ze zmniejszającą się populacją (2015).
 • Lew afrykański – jego populacja się zmniejsza, w 2014 roku szacowano liczebność lwów na 23 000 do 39 000 osobników.
 • Hipopotam – uznany globalnie za gatunek narażony na wyginięcie, jego liczebność jest szacowana na 115 000 – 130 000 osobników.
 • Żyrafa – globalnie uznana za gatunek narażony na wyginięcie, jej liczbność zmniejsza się – ostatnie szacunki mówią o 68293 osobnikach.

Pobierz wyniki badań.

Kontakt dla mediów: Iga Głażewska, dyrektorka HSI/Europe w Polsce; iglazewska@hsi.org

Zakażmy importu trofeów do Polski

Learn More Button Inserter