Bezpłatna opieka weterynaryjna dla zwierząt domowych uchodźców z Ukrainy

Humane Society International / Poland


Vets for Ukrainian Pets pokryje koszty opieki weterynaryjnej dla zwierząt domowych uchodźców. Charlotte Brocker dla HSI

Aktualizacja: Program został przedłużony do 31 sierpnia 2022.

Ukraińscy uchodźcy, którzy uciekli przed wojną ze swoimi zwierzętami domowymi, mogą korzystać z bezpłatnego leczenia weterynaryjnego we wszystkich krajach Europy dzięki programowi Vets for Ukrainian Pets. Pobierz ulotkę.

Program Vets for Ukrainian Pets pokryje koszty opieki weterynaryjnej nad psami, kotami, końmi lub innymi zwierzętami domowymi, jeśli pomoc weterynaryjna zostanie uznana za niezbędną przez profesjonalnego lekarza weterynarii.

 

Jakiego rodzaju opiekę weterynaryjną obejmuje program Vets for Ukrainian Pets?

  • Wymogi dotyczące certyfikacji/dokumentacji—legalizacja zwierzęcia domowego w państwie europejskim, w którym koszty te nie są jeszcze finansowane przez organy krajowe. Może to obejmować szczepienia przeciwko wściekliźnie, diagnostykę wścieklizny, odrobaczanie, wszczepianie/rejestrację mikroczipów oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów.
  • Standardowa opieka profilaktycznapod—stawowe szczepienia ochronne i odrobaczanie w celu zapewnienia ogólnego zdrowia zwierzęcia.
  • Leki (zapas na maksymalnie cztery miesiące)—leki wcześniej przepisane przez lekarza weterynarii lub potrzebne do leczenia nowo rozpoznanej choroby. Dotyczy to wcześniej przepisanych leków, które nie zostały zabrane podczas ewakuacji lub których zapas został wyczerpany. .
  • Opieka w przypadkach nagłych—leczenie ostrych przypadków, dla których rokowanie po zastosowaniu leczenia są dobre, takich jak rany, stany zapalne lub złagodzenie bólu.

Jakie kliniki weterynaryjne uczestniczą w tym programie?

Uczestniczyć w programie mogą wszystkie licencjonowane kliniki i praktykujący lekarze weterynarii w całej Europie. Zapytaj o program w najbliższej klinice weterynaryjnej.

Co zrobić, jeśli mam więcej niż jedno zwierzę domowe wymagające opieki?

Program pokrywa koszty dotyczące maksymalnie do pięciu zwierząt domowych lub koni. Jeśli masz więcej niż pięć zwierząt domowych wymagających opieki weterynaryjnej, poinformuj o tym klinikę.

Czy muszę zapłacić w klinice, a następnie poprosić o zwrot kosztów?

Nie, opieka weterynaryjna jest darmowa. Zwrócimy klinice do 250 € kosztów za każde zwierzę.

Co zrobić w przypadku, gdy program nie pokrywa kosztów opieki, której potrzebuje moje zwierzę domowe?

W przypadku gdy inne fundusze lub darowizny nie są wystarczające do pokrycia pełnych kosztów, zachęcamy lekarzy weterynarii do zapewnienia bezpłatnej opieki lub obniżenia ceny.

Jak długo dostępny będzie program  Vets for Ukrainian Pets?

Program będzie realizowany do 30 czerwca 2022 roku. Jeśli potrzebujesz opieki weterynaryjnej dla swojego zwierzęcia domowego lub konia po tej dacie, skontaktuj się z Humane Society International pod adresem VetsUkrainePets@hsi.org.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat programu Vets for Ukrainian Pets?

Odwiedź naszą stronę internetową: apply.vetsforukraine.com/how-it-works/.

Program Vets for Ukrainian Pets jest finansowany w całości przez Humane Society International – dzięki wsparciu Mars Incorporated i we współpracy z Europejską Federacją Lekarzy Weterynarii (FVE) oraz Europejską Federacją Stowarzyszeń Weterynaryjnych Zwierząt Towarzyszących (FECAVA).Learn More Button Inserter