Europa wolna od futer

Działaj na rzecz Europy wolnej od futer już teraz

Humane Society International / Europe


Każdego roku na całym świecie ponad 100 milionów zwierząt, takich jak norki, lisy, jenoty i szynszyle, jest hodowanych, a następnie zabijanych ze względu na swoje futro. Spędzają one całe swoje krótkie życie w ciasnych, metalowych klatkach, gdzie nie mogą zaspokajać naturalnych, gatunkowych potrzeb, i cierpią z powodu chorób, ran, samookaleczeń, a nawet kanibalizmu.

Unia Europejska jest jednym z największych producentów i importerów futer – w 2020 roku ponad 18 milionów zwierząt zostało zabitych dla futra. Chociaż 14 państw członkowskich UE wprowadziło całkowite zakazy produkcji futer, hodowla zwierząt na futra jest nadal legalna w wielu krajach, a import i sprzedaż futer i produktów z nich wykonanych w obrębie Unii i z krajów trzecich nie są ograniczone.

HSI/Europe wraz z ponad 70 organizacjami, rozpoczęła Europejską Inicjatywę Obywatelską „Fur Free Europe”, której celem jest wprowadzenie unijnego zakazu hodowli zwierząt na futra i zakazu importu produktów wykonanych z futer. Kiedy zbierzemy 1 milion potwierdzonych podpisów, Komisja Europejska będzie zobowiązana do udzielenia formalnej odpowiedzi.

Działaj teraz: Podpisz petycję

Dlaczego hodowla zwierząt na futra i sprzedaż produktów z futer powinny być zakazane?

Okrucieństwo i nieetyczność

Zdecydowana większość zwierząt hodowanych dla futer to zwierzęta dzikie. Trzymanie ich w małych klatkach wywołuje u nich niemożliwe do zniesienia cierpienie i stres, ponieważ nie mogą zachowywać się w sposób zgodny ze swoją naturą. Norki są niezwykle aktywnymi i samotniczymi zwierzętami, przemierzającymi duże terytoria, w tym jeziora i rzeki. W małej, drucianej klatce są zmuszone do życia z innymi zwierzętami i nie mogą skanalizować nadmiaru energii. Skutkiem tego mogą być samookaleczenia, powstawanie ran, kanibalizm i inne zaburzenia wywołane stresem. Norki potrzebują również dostępu do wody, aby móc pływać i polować, na fermach futrzarskich nie mają do niej dostępu. Również lisy i jenoty na fermach futrzarskich mogą cierpieć z powodu wywołanych stresem schorzeń. Zamknięcie w małych klatkach jest szkodliwe także dla innych hodowanych gatunków, takich jak szynszyle, które nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb, takich jak skakanie, rycie i regularne kąpiele w piasku. Ponadto metody uśmiercania zwierząt hodowanych na futro są niezwykle okrutne – norki są zwykle zabijane przez zagazowanie, lisy i szopy rażone prądem poprzez wkładanie elektrod do pyska i odbytu, szynszyle z kolei zabijane są poprzez zagazowanie, porażenie prądem, a w niektórych przypadkach nawet przez skręcenie karku.

Chociaż badania opinii publicznej wykazują rosnące zaniepokojenie dobrostanem zwierząt wykorzystywanych na fermach, a politycy w wielu krajach podjęli już działania mające na celu wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt na futro, obecne prawodawstwo UE nie jest w stanie rozwiązać problemów związanych z zapewnieniem właściwego traktowania zwierząt, a śledztwa niezmiennie wskazują na naruszanie praw zwierząt na fermach futrzarskich w całej Europie.

Zagrożenie dla środowiska i bioróżnorodnośći

Hodowla zwierząt na futra może mieć fatalny wpływ na środowisko i europejską różnorodność biologiczną. Lokalne wody i gleby są narażone na zanieczyszczenie przez fermy futrzarskie. Niektóre z gatunków trzymanych na fermach są uznawane za inwazyjne gatunki obce i mogą powodować dotkliwe skutki dla bioróżnorodności. Norki amerykańskie, które często uciekają z ferm, mogą negatywnie wpływać na aż 47 rodzimych gatunków europejskich, w tym sześć zagrożonych wyginięciem.

Tykająca bomba dla zdrowia publicznego

Wiele substancji chemicznych używanych w przemyśle futrzarskim do wybielania, przetwarzania i farbowania, to substancje mogące podrażniać skórę. Ponad 45 substancji chemicznych lub grup substancji chemicznych związanych z przetwarzaniem futer zostało zidentyfikowanych jako środki niebezpieczne. Szczególne obawy budzi stosowanie toksycznych metali, ponieważ nie ulegają one biodegradacji i gromadzą się w organizmie.

Podczas pandemii koronawirusa odkryto, że SARS-CoV-2, wirus wywołujący COVID-19, może przenosić się między ludźmi a hodowanymi na fermach norkami amerykańskimi – głównym gatunkiem hodowanym na futro w Europie. Wirus jednocześnie mutuje i ma zdolność do osłabiania skuteczności szczepionek, co wywołało obawy, że fermy futrzarskie mogą stanowić epicentrum tej choroby. Od kwietnia 2020 r. norki na ponad 480 fermach futrzarskich na całym świecie zachorowały na COVID-19.

Czy ta sprawa dotyczy też mojego kraju?

Norki, lisy, szynszyle i jenoty trzymane są na fermach w całej UE. Pomimo zamknięcia dużej liczby ferm w UE, głównie w Danii i Holandii, w następstwie epidemii SARS-CoV-2 na fermach norek, według stanu na grudzień 2020 r. nadal działało ponad 750 ferm norek, zlokalizowanych głównie w Finlandii, Polsce, Grecji i na Litwie. W 2020 roku w Unii Europejskiej wyprodukowano około 18 milionów skór surowych.

Pomimo tego, że hodowla zwierząt na futra jest całkowicie zakazana w 13 krajach członkowskich UE, Unia pozostaje jednym z największych światowych producentów futer i jednocześnie znaczącym importerem wyrobów futrzarskich. W 2019 roku kraje członkowskie UE wyeksportowały zawrotną ilość 8112 ton futer ze skór norek i lisów, a importowały 854 tony. Pomimo pandemii koronawirusa, która dotknęła branżę i handel, liczby nadal robią wrażenie – wyeksportowano z UE 4597 ton futer, a 213 ton importowano.

W ostatnich latach Polska stała się jednym z największych producentów futer na świecie. W 2022 roku w Polsce aktywnie działało ponad 300 ferm futrzarskich, w których co roku hoduje się i zabija 5 milionów norek, lisów i jenotów ze względu na ich futro. Polska jest również głównym importerem futer z krajów spoza UE – tylko w 2021 roku sprowadzono ponad 100 ton futer.

Czym jest Europejska Inicjatywa Obywatelska?

W przeciwieństwie do typowych petycji internetowych, Europejska Inicjatywa Obywatelska jest najskuteczniejszym sposobem, w jaki obywatele UE mogą wezwać rząd UE – Komisję Europejską – do przedłożenia propozycji nowych przepisów. Gdy inicjatywa zbierze 1 milion potwierdzonych podpisów, Komisja Europejska jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi.

Aby podpis został zatwierdzony, inicjatywa wymaga od obywateli podania pewnych danych osobowych, które zostaną wykorzystane wyłącznie do wsparcia tej inicjatywy i zostaną usunięte po jej zakończeniu i zatwierdzeniu wszystkich podpisów. Fur Free Europe przestrzega wszystkich wymogów prawnych, RODO i zasad ochrony danych.

Learn More Button Inserter