Na największych targach łowieckich w UE, organizowanych w Dortmundzie, ponad 80 wystawców oferuje polowania dla trofeów na gatunki chronione międzynarodowym prawem

Humane Society International / Europe


Jagd & Hund w 2020 roku. HSI

BRUKSELA— Od 24 do 29 stycznia w Dortmundzie w Niemczech odbywają się największe targi łowieckie w Europie. Ponad 80 krajowych i międzynarodowych wystawców z Kanady, Argentyny, Namibii, Republiki Południowej Afryki, Niemiec, Hiszpanii, Polski i innych krajów weźmie udział w Jagd & Hund 2023, oferując wyprawy po trofea łowieckie. Zabicie słonia, lamparta, lwa, nosorożca czy niedźwiedzia polarnego  kosztuje zwykle od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy euro za zwierzę. Międzynarodowa organizacja ochrony zwierząt Humane Society International/Europe we wspólnym liście podpisanym razem z innymi 30  organizacjami wezwała burmistrza Thomasa Westphala i Radę Miasta Dortmund do rezygnacji z organizowania targów łowieckich w tym mieście.

Od lat Humane Society International ostrzega, że wydarzenia takie jak targi łowieckie, oferujące polowania na trofea, wpływają na wzrost popytu na produkty z dzikich zwierząt oraz mają negatywny wpływ na dobrostan zwierząt i różnorodność biologiczną. W latach 2014-2020 do Niemiec sprowadzono trofea z 5409 zwierząt, należących do gatunków chronionych międzynarodowym prawem, w tym 194 z lampartów, 208 z niedźwiedzi brunatnych, 166 z hipopotamów, 229 ze słoni, 138 z lwów, dziewięć z niedźwiedzi polarnych i dwa z nosorożców czarnych. Wiele z tych zwierząt zostało zabitych w czasie polowań sprzedawanych na targach łowieckich, takich jak Jagd & Hund. Nadszedł czas, aby skończyć z tym procederem.

Sylvie Kremerskothen Gleason, Dyrektorka HSI/Europe w Niemczech, mówi: „Nie do zaakceptowania jest to, że w 2023 roku firmy z branży łowieckiej nadal legalnie sprzedają wycieczki na polowania dla trofeów z gatunków chronionych i robią to na targach organizowanych w Niemczech. Od lat namawiamy władze Dortmundu do wykluczenia tych ofert – ale te nic z tym nie zrobiły i wspierają ten makabryczny przemysł, który stanowi dodatkowe zagrożenie dla przetrwania gatunków walczących o przetrwanie. Już dawno należało się przeciwstawaić polowaniom dla trofeów z zagrożonych gatunków”.

Dr Jane Goodall DBE, założycielka Instytutu Jane Goodall i ambasadorka pokoju ONZ, również apeluje do osób odpowiedzialnych za wydawanie zgody na organizację dortmundzkich targów: „Fakt, że polowania na trofea z rzadkich i zagrożonych gatunków są nadal legalne jest absolutnie szokujący! Należy zaprzestać sprzedaży zorganizowanych polowań dla trofeów oferowanych w ramach targów „Jagd & Hund” w Dortmundzie. W ten sposób wesprzemy ochronę zwierząt i gatunków!”

Wildlife Animal Protection Forum South Africa – koalicja organizacji pozarządowych z Republiki Południowej Afryki, która jest państwem, gdzie występuje wiele chronionych gatunków, na które wciąż się poluje – również wypowiedziała się przeciwko targom łowieckim i napisała list otwarty do burmistrza Dortmundu. List został podpisany przez ponad 90 organizacji, głównie z Republiki Południowej Afryki, w tym członków forum i Pro Elephant Network, i został poparty przez światowej sławy działaczy i działaczki na rzecz ochrony dzikiej przyrody, lekarzy weterynarii, międzynarodowych dygnitarzy, polityków i prawników zajmujących się ochroną środowiska.

Polowanie dla trofeów to forma okrutnej rozrywki, która skutkuje zarówno poważnymi przypadkami krzywdzenia zwierząt, jak i daleko idącymi szkodliwymi skutkami biologicznymi i ekologicznymi. Jednak każdego roku łowcy trofeów zabijają ponad 120 000 zwierząt w Afryce. UE jest drugim co do wielkości po USA importerem trofeów łowieckich z gatunków chronionych międzynarodowo. Z kolei Niemcy są największym importerem tych trofeów w UE.

HSI/Europe jest szczególnie zaniepokojone promowaniem okrutnych metod zabijania reklamowanych na targach Jagd & Hund przez firmy sprzedające polowania dla trofeów. Organizacja zidentyfikowała też wiele ofert podróży na polowania, które promują metody łowieckie zakazane w Niemczech ze względu na ich niehumanitarny charakter, w tym polowanie z łukiem. Okazuje się również, że wielu sprzedawców łamie regulamin targów, który wyraźnie stanowi, że wprowadzanie do obrotu „ofert odstrzału” zwierząt hodowanych, a także trzymanych na terenach zamkniętych – zwanych polowaniami w zagrodach lub w niewoli – jest zabronione.

Polowania dla trofeów podważają międzynarodowe wysiłki na rzecz ochrony zagrożonych gatunków, napędzają globalny popyt na zabijanie tych zwierząt oraz stawiają pod znakiem zapytania etykę związaną z polowaniami sportowymi jako formą zrównoważonego użytkowania. Te aspekty polowań znajdziemy w liście wysłanym do rządu niemieckiego przez Grupę Specjalistów ds. Etyki IUCN wzywającym do zaprzestania importu do Niemiec trofeów myśliwskich pochodzących z gatunków wpisanych na listę CITES. W kampanii wyborczej w 2020 roku urzędujący obecnie burmistrz Dortmundu obiecał, że jeśli obejmie urząd, powoła komisję etyczną, która obiektywnie zbada kwestię polowania na trofea wystawianych na targach. Do tej pory komisja nie została powołana.

Polowania na trofea dozwolone na targach pomimo ogromnego sprzeciwu opinii publicznej:

Pomimo przytłaczającego sprzeciwu społecznego wobec polowań na trofea – w tym ze strony większości Niemców – władze i ośrodki wystawiennicze Dortmundu nadal ułatwiają zabijanie tysięcy zwierząt, umożliwiając organizację targów łowieckich. Badania opinii publicznej pokazują, że zdecydowana większość obywateli UE (ponad 80%) sprzeciwia się polowaniom na trofea i chce zaprzestania importu trofeów łowieckich. W Republice Południowej Afryki, jednym z najpopularniejszych miejsc docelowych dla niemieckich myśliwych, aż 68% respondentów sprzeciwia się polowaniom dla trofeów.

Wiele rządów i firm już dziś podejmuje działania, które mają na celu zakończenie ich udziału w procederze polowań dla trofeów. Niektórzy z największych na świecie dostawców usług turystycznych, w tym Booking.com, TripAdvisor i Expedia Group, wezwali rząd Republiki Południowej Afryki do zaprzestania polowań na trofea i skupienia się na przyszłości przyjaznej dla dzikiej przyrody. Z kolei ponad 170 organizacji pozarządowych z całego świata wezwało do zaprzestania polowań na trofea, a Parlament Europejski niedawno opowiedział się za ogólnounijnym zakazem importu trofeów myśliwskich. Holandia, Finlandia i Francja zakazały już importu trofeów myśliwskich z niektórych gatunków. Dyskutują o tym także Wielka Brytania, Belgia, Włochy i Hiszpania. Ponadto Niemcy wycofały się z Międzynarodowej Rady Łowieckiej CIC na przełomie roku. Z kolei we Włoszech IEG Italian Exhibition Group SpA niedawno odwołała największe w kraju targi łowieckie, podkreślając ich konflikt z wartościami reprezentowanymi przez firmę.

Więcej informacji: Iga Głażewska, Dyrektorka HIS/Europe w Polsce: iglazewska@hsi.org

Learn More Button Inserter