Wirtualny lew dołącza do afrykańskich słoni i nosorożców, wzywając Komisję Europejską do ograniczenia importu trofeów z gatunków zagrożonych wyginięciem

Humane Society International / Europe


HSI

KRAKÓW—20 maja, w Międzynarodowym Dniu Zagrożonych Gatunków, organizacja broniąca praw zwierząt, Humane Society International/Europe upubliczniła wizerunek kolejnego bohatera kampanii #NieWMoimŚwiecie, której celem jest wprowadzenie zakazu importu trofeów łowieckich z gatunków chronionych do Unii Europejskiej. Jest nim lew, wystylizowany na zapakowane do wysyłki trofeum. Dzień jest obchodzony po raz pierwszy w Polsce w celu podniesienia świadomości na temat szóstego kryzysu masowego wymierania gatunków na świecie, do czego przyczyniają się między innymi utrata siedlisk i polowania dla trofeów.

W ramach kampanii #NieWMoimŚwiecie HSI zwraca uwagę opinii publicznej na rolę Unii Europejskiej, drugiego największego importera trofeów łowieckich na świecie, jaką odgrywa w procederze polowań dla trofeów, co przekłada się na spadek liczebności zagrożonych gatunków. Lew stylizowany na trofeum dołącza tym samym do słonia afrykańskiego i nosorożca, które są zabijane dla przyjemności i zdobycia łowieckiego trofeum. HSI/Europe chce, aby Międzynarodowy Dzień Zagrożonych Gatunków Zagrożonych, był okazją do przypomnienia o roli, jaką powinna odegrać Europa zakazując importu trofeów łowieckich i wzywa decydentów do podjęcia działań, umożliwiających wprowadzenie stosownych ograniczeń.

Każdego roku setki tysięcy dzikich zwierząt, w tym gatunki uznawane za zagrożone, są zabijane na całym świecie przez łowców trofeów. Wiele osób może być zaskoczonych, jak wielu z nich pochodzi z Europy. Obecnie UE jest drugim co do wielkości importerem trofeów łowieckich z dzikich gatunków ssaków, ustępując jedynie Stanom Zjednoczonym. W latach 2014-2018 import trofeów łowieckich do UE wyniósł prawie 15 000 trofeów myśliwskich – około ośmiu dziennie – z 73 gatunków chronionych międzynarodowym prawem. W ciągu tych pięciu lat liczba trofeów przywożonych do UE wzrosła o 40%. Dzieje się tak pomimo spadającej akceptacji społecznej wobec polowań dla trofeów wśród mieszkańców unijnych państw. Wyniki badań przeprowadzonych w ubiegłym roku w kilku europejskich krajach, w tym w Polsce, wskazują, że zdecydowana większość ankietowanych obywateli UE sprzeciwia się polowaniom dla trofeów i popiera zakaz importu krwawych łowieckich pamiątek.

Joanna Swabe,Ph.D., starsza dyrektorka ds. spraw publicznych w HSI/Europe, podkreśla, że: „Zabijanie największych lub najsilniejszych zwierząt, które odgrywają ważną rolę ekologiczną, podtrzymując stabilność populacji, zagraża ochronie wielu gatunków, zakłóca struktury społeczne stada i osłabia pule genetyczne populacji dzikich zwierząt, które dziś są uznawane za zagrożone. Argument o ochronie przyrody jest oszustwem używanym przez tych ludzi, którzy po prostu lubią zabijać zwierzęta dla zabawy. Z racji skali zagrożenia i faktu, że zdecydowana większość obywateli UE sprzeciwia się zabijaniu dla trofeów, nadszedł czas, aby UE i jej państwa członkowskie zabroniły importu pamiątek z zabitych zwierząt”.

Kampania HSI #NieWMoimŚwiecie pomogła już uświadomić europejską opinię publiczną o wadze problem związanego z importem trofeów łowieckich. Już wkrótce pojawią się specjalne nakładki i animowane obrazy 3D bohaterów kampanii – zapakowanych słoni, nosorożców i lwów, które będzie można udostępniać, zachęcając znajomych, ale i rządzących do podjęcia działań na rzecz uratowania tych zagrożonych gatunków, zanim znikną na zawsze.

Niedawno opinią publiczną wstrząsnęła sprawa zabicia dwóch największych słoni w Botswanie, a kolejne rządy i instytucje zaczynają podejmować kroki w celu ograniczenia importu trofeów łowieckich. W ostatnich tygodniach i miesiącach następujące kraje podjęły decyzję lub zadeklarowały swoje działania:

  • Sąd Najwyższy Prowincji Przylądkowej Zachodniej w RPA tymczasowo zawiesił wykonanie planów łowieckich na rok 2022 roku na lamparta, nosorożca czarnego i słonia.
  • Grupa Specjalistów ds. Etyki Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody wezwała rząd niemiecki do wprowadzenia zakazu importu trofeów łowieckich ze względów etycznych, ekologicznych i prawnych. W rezultacie minister środowiska Steffi Lemke ogłosiła zamiar ograniczenia importu trofeów z chronionych gatunków zwierząt do Niemiec.
  • Belgijski parlament federalny jednogłośnie przyjął rezolucję wzywającą rząd do natychmiastowego zaprzestania wydawania pozwoleń na import trofeów z gatunków chronionych.
  • We Włoszech projekt ustawy zakazującej importu i eksportu trofeów myśliwskich z gatunków chronionych – pierwszy tego rodzaju we Włoszech – został przedstawiony Izbie Deputowanych w Rzymie.
  • Hiszpańskie Stowarzyszenie Parlamentarne na rzecz Obrony Praw Zwierząt przedstawiło projekt rezolucji zakazującej importu i eksportu trofeów myśliwskich chronionych gatunków wymienionych w załącznikach A i B Rozporządzenia w sprawie handlu dziką fauną i florą.
  • Wielka Brytania zobowiązała się do wprowadzenia jednej z najbardziej restrykcyjnych na świecie zmian w prawie zakazujących importu trofeów myśliwskich z ponad 7000 gatunków chronionych.

Wcześniej Holandia i Francja były pionierami we wprowadzaniu tych zmian w Europie. W 2015 roku Francja wprowadziła zakaz importu trofeów myśliwskich z lwów. W tym samym roku holenderski rząd podjął decyzję o zakazie importu trofeów z ponad 200 gatunków, która weszła w życie w 2016 roku.

Chociaż działania państw członkowskich mają kluczowe znaczenie dla zagrożonych gatunków, HSI/Europe wzywa również Komisję Europejską do wzięcia na siebie odpowiedzialności i wiodącej roli we wprowadzeniu ujednoliconego podejścia do ograniczenia importu trofeów z gatunków chronionych i zagrożonych do UE.

Kontakt dla mediów: Iga Głażewska, dyrektorka HSI/Europe w Polsce, iglazewska@hsi.org

Zakażmy importu trofeów do Polski

Learn More Button Inserter