Prioritățile privind bunăstarea animalelor pentru alegerile europarlamentare din 2024

Humane Society International / România


HSI

În iunie 2024, cetățenii din 27 de State Membre ale UE vor vota noul Parlament European. Cei 720 membri ai PE aleși de electorat vor fi responsabili pentru reprezentarea intereselor cetățenilor UE în următorii cinci ani, și de asemenea, pentru modelarea viitoarelor politici și a legislaţiei Uniunii Europene.

Protecția animalelor este un subiect la care cetățenii europeni ţin foarte mult. Acest lucru se reflectă, de asemenea, în Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, în care animalele sunt recunoscute ca fiinţe simţitoare, ceea ce înseamnă că atât politicile UE cât și cele ale Statelor Membre trebuie să acorde atenție cerințelor referitoare la bunăstarea animalelor.

Humane Society International/Europe face apel la candidații la Alegerile Europene să devină o voce pentru animalele sălbatice, de fermă și de laborator, să promoveze bunăstarea acestora și să asigure îmbunătățirea protecției lor atât în UE cât și în afara granițelor sale. Acest Manifest subliniază o serie de priorităţi pentru următorul Mandat Parlamentar (2024-2029).

De asemenea, puteți descărca și citi Manifestul nostru în întregime.

Creșterea bunăstării animalelor de fermă

Legislația UE referitoare la bunăstarea animalelor trebuie revizuită, astfel încât să reflecte pe deplin datele științifice curente despre bunăstare animală. De asemenea, domeniul de aplicare a legislației trebuie extins pentru a acoperi toate animalele crescute în scopuri economice. Este imperios necesar ca această revizuire legislativă să includă eliminarea treptată a sistemului de creștere în cuști a animalelor de fermă, precum găinile ouătoare și porcii.

Fermele de blănuri devin istorie

Trebuie introdusă o interdicție totală cu privire la creșterea, reproducerea și uciderea animalelor destinate exclusiv producției de blănuri. Aceste practici crude și inutile din fermele de blănuri trebuie să devină cât mai curând o relicvă a trecutului pretutindeni în Europa.

Restricționarea importurilor de trofee de vânătoare

În prezent, statelor membre ale UE li se impune să elibereze permise de import doar pentru trofee de vânătoare din speciile incluse în anexa A și doar pentru șase specii din Anexa B a Regulamentul UE pentru Comerțul cu specii ale florei și faunei sălbatice. Atâta timp cât importul de trofee de vânătoare rămâne legal, această cerință trebuie extinsă pentru TOATE speciile enumerate în Anexa B pentru a garanta că aceste trofee de vânătoare au fost obținute în mod legal și sunt de origine „sustenabilă”.

Eliminarea lacunelor din Regulamentele UE privind comerțul cu specii ale florei și faunei sălbatice

O lacună în legislația UE permite ca speciile de animale sălbatice protejate la nivel național și care sunt traficate în fluxurile de comerț internațional să fie vândute legal în Europa ca animale de companie exotice. UE trebuie să se angajeze să adopte o legislație suplimentară care interzice importul, transbordarea, cumpărarea și vânzarea animalelor sălbatice ridicate ilegal în țara de recoltare/origine.

Știința fără folosirea animalelor

Legislația UE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) trebuie revizuită pentru a elimina lacunele care permit testarea ingredientelor cosmetice. Atât REACH, cât și Regulamentul UE privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP) trebuie actualizate pentru a încuraja adoptarea metodelor care nu implică animale pentru evaluarea siguranței. Este esențial ca, prin revizuiri sau acte delegate, să nu fie introduse cerințe noi sau extinse privind testele efectuate pe animale. În cercetare, unde cele mai multe animale sunt folosite pentru experimente, UE ar trebui să se angajeze la o schimbare științifică și tehnologică către abordări care nu folosesc animale.

Promovarea sistemelor alimentare sustenabile

Elaborarea politicilor UE, inclusiv orice viitoare lege-cadru privind Sistemele Alimentare, ar trebui să promoveze în mod activ tranziția către o dietă bazată mai mult pe plante, și o scădere a producției și a consumului de produse de origine animală. Ar trebui de asemenea promovate măsuri pentru reducerea numărului și a densităților de animale de fermă din producție, cu scopul de a reduce impactul creșterii intensive a animalelor asupra mediului și a climei.

Puteți găsi informații detaliate despre prioritățile noastre pentru următoarea legislatură a Parlamentului European în Manifestul nostru.

Sunteți candidat la alegerile europene și doriți să susțineți prioritățile noastre cheie? Vă rugăm să luați legătura cu noi: info@hsi-europe.org

 

 

 

Learn More Button Inserter