Wpłaty na rzecz Humane Society International podlegają odliczeniu od podatku w zakresie dozwolonym przez prawo w Twoim kraju. Numer identyfikacji podatkowej HSI to 52-1769464. Darowizny przekazane z Wielkiej Brytanii: HSI/UK jest zarejestrowane w Anglii i Walii pod numerem 1098925, numer firmy 4610194. Darowizny przekazane z krajów Unii Europejskiej: HSI/Europe is organizacją pozarządową (“Association sans but lucratif”) zarejestrowaną w Belgii pod adresem Rue Belliard 40, 1040 Bruksela, w banku Banque-Carrefour des Entreprises pod numerem 0562.718.279. Darowizny mogą podlegać odliczeniu od podatku w zależności od prawa obowiązującego w kraju zamieszkania darczyńcy. HSI/Canada: darowizny na rzecz HSI w Kanadzie nie podlegają odliczeniu od podatku.

Learn More Button Inserter