Informacje Podatkowe

Wpłaty na rzecz Humane Society International podlegają odliczeniu od podatku w zakresie dozwolonym przez prawo w Twoim kraju. Numer identyfikacji podatkowej HSI to 52-1769464. Darowizny przekazane z Wielkiej Brytanii: HSI/UK jest zarejestrowany w Anglii i Walii pod numerem 1098925, numer firmy 4610194. Darowizny przekazane w Polsce: darowizny na rzecz HSI w Polsce nie podlegają odliczeniu od podatku.