Mieszkańcy Unii Europejskiej mówią NIE testom na zwierzętach

Ponad milion podpisów udało się zebrać pod inicjatywą obywatelską w tej sprawie

Humane Society International / Europe


HSI

WARSZAWA, Polska—Po raz drugi w ciągu siedmiu lat udało się zebrać ponad milion podpisów obywatelek i obywateli Unii Europejskiej w sprawie zakończenia testów laboratoryjnych na zwierzętach w ramach Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej. Inicjatywa pozwala na partycypację społeczeństwa w kształtowaniu unijnej polityki, a podpisane wnioski muszą zostać rozpatrzone w ciągu sześciu miesięcy przez Komisję Europejską.

Termin zbierania podpisów upłynął 31 sierpnia – łącznie zebrano 1 414 383 podpisów wzywających Komisję Europejską do zaprzestania okrutnych testów na zwierzętach prowadzonych w laboratoriach firm kosmetycznych i chemicznych.

Szacuje się, że ponad 10 milionów zwierząt jest wykorzystywanych w celu prowadzenia eksperymentów i testów różnych substancji na terenie Europy. Testy te odpowiadają za niewyobrażalny ból i cierpienie zwierząt. Wśród praktyk wykorzystujących zwierzęta w laboratoriach jest również ponowne testowanie chemikaliów wchodzących w skład kosmetyków w ramach wymogów Europejskiej Agencji Chemikaliów, co stoi w sprzeczności z unijnym zakazem używania zwierząt w testach wyrobów kosmetycznych.

Inicjatywa Save Cruelty Free Cosmetics została uruchomiona w ramach koalicji organizacji broniących zwierząt, w tym Cruelty Free Europe, PETA, Eurogroup for Animals, Humane Society International/Europe i European Coalition to End Animal Experiments, i jest wspierane przez takie firmy kosmetyczne jak Dove, The  Body Shop, Lush, Herbal Essences, Aussie oraz przez setki organizacji i inicjatyw w całej Europie.

Joanna Swabe z Humane Society International/Europe podkreśla, że: „Ponad milion obywateli UE zabrało głos w sprawie wsparcia dla kosmetyków, które nie powodują cierpienia. Jest to wyraźny sygnał, który pokazuje, że nie ma zgody na tworzenie przez unijne agencje wyłomów w legislacji zakazującej udziału zwierząt w testach kosmetyków, takich jak szminki czy tusze do rzęs. Jest wiele innych metody na zagwarantowanie bezpieczeństwa tych produktów dla konsumentów i pracowników branży produkującej kosmetyki”.

Aviva Vetter, ekspertka do spraw kosmetyków w Humane Society International dodaje:  „Europejska Inicjatywa Obywatelska wzywa unijne instytucje do zatrzymania dalszej erozji wcześniejszych zobowiązań UE. Komisja Europejska musi doprowadzić do tego, aby zlikwidować eksperymenty na zwierzętach i zakończyć cierpienie milionów zwierząt w laboratoriach. Jesteśmy dumni, że nasza wspólna praca przyniosła takie rezultaty i mamy nadzieję na pozytywne rozpatrzenie wniosku obywateli w sprawie zakończenia męczarni tak wielu zwierząt. Domagamy się zmiany w prowadzeniu testów i badań. To czas na zakończenie okrutnych i archaicznych praktyk”.

Teraz organizatorzy inicjatywy mają trzy miesiące na przedłożenie podpisów odpowiednim władzom zanim zostanie ona przedstawiona Komisji Europejskiej i Parlamentowi. Do dziś tylko sześć z 90 Europejskich Inicjatyw Obywatelskich przeszło etap walidacji, a kolejne cztery są w tym procesie. Inicjatywa w sprawie testów na zwierzętach z tak dużą liczbą podpisów ma szansę na przejście tej ścieżki.

Podstawowe informacje:

Kontakt dla mediów:  Iga Głażewska, dyrektorka HSI/Europe w Polsce:  iglazewska@hsi.org polska@hsi-europe.pl

Learn More Button Inserter