1,7 miliona obywateli UE wzywa do zaprzestania okrutnej hodowli i handlu futrami

Humane Society International


Fox on a fur farm
Oikeutta eläimille

BRUKSELA—Na ponad dwa miesiące przez ostatecznym terminem, petycja „Europa bez futra” w ramach Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej (ECI), zebrała znacznie więcej podpisów niż wymagane minimum niezbędne do jej efektywnego złożenia Komisji Europejskiej. 1,7 miliona obywatelek i obywateli UE podpisało petycję wzywającą do wprowadzenia ogólnounijnego zakazu okrutnej hodowli zwierząt dla futra i handlu futrami. Wypełniając swoje zobowiązania w ramach unijnej strategii „Od pola do stołu”, Komisja Europejska opracowuje obecnie projekty wniosków ustawodawczych w celu aktualizacji i rozszerzenia zakresu prawodawstwa UE dotyczącego dobrostanu zwierząt. Działacze na rzecz zwierząt twierdzą, że jest to doskonała okazja do wprowadzenia odpowiednich zakazów dotyczących futer ze zwierząt w całej Unii Europejskiej.

Petycja została uruchomiona 18 maja ubiegłego roku z celem zebrania miliona podpisów w ciągu 12 miesięcy, ale ECI zebrała wystarczającą liczbę podpisów w mniej niż 10 miesięcy – podpisów jest więcej niż wymagane minimum, co daje gwarancję ich pozytywnej weryfikacji. Ponad 80 organizacji zajmujących się ochroną zwierząt z całej Europy, w tym Humane Society International/Europe i inni członkowie koalicji Fur Free Alliance, wzywało obywateli UE do jej podpisania, jeśli zgadzają się z tym, że hodowla zwierząt na futra jest okrutna i niepotrzebna.

Dr Joanna Swabe, Starsza Dyrektorka ds. Publicznych w HSI/Europe, mówi: „Obywatele UE wyrazili się głośno i wyraźnie, domagając się pełnego ogólnounijnego zakazu okrutnej hodowli na futra i importu futer. Hodowla zwierząt dla ich futer jest nieludzka i wysyłamy Komisji jasny sygnał, że wszelkie wnioski dotyczące szukania kompromisowych rozwiązań, w tym norm dobrostanu zwierząt dla gatunków, takich jak norki i lisy, byłyby całkowicie nie do przyjęcia. W ciągu mniej niż 10 miesięcy zebrano ponad 1,7 miliona podpisów, więc nadszedł czas aby Komisja podjęła zdecydowane działania i zapisała ten okrutny handel na kartach historii. Zamykanie zwierząt w klatce tylko na potrzeby mody na futra to praktyka, która należy do przeszłości. Przemysł futrzarski nie ma przyszłości w Unii Europejskiej”.

Złożone potrzeby behawioralne dzikich gatunków, takich jak norka amerykańska, lis, szynszyla i jenot, nie mogą być zaspokojone na fermach futrzarskich, a infekcje oczu i uszu, zdeformowane łapy, osłabienie umysłowe i kanibalizm były niejednokrotnie udokumentowane na fermach futrzarskich w Europie. Oprócz okrucieństwa wobec zwierząt, hodowla zwierząt na futra jest szkodliwa dla środowiska, między innymi ze względu na stosowanie toksycznych chemikaliów do farbowania i konserwacji futra. Hodowle zwierząt futerkowych stanowią również zagrożenie dla europejskiej różnorodności biologicznej. Norka amerykańska jest inwazyjnym gatunkiem obcym, który przyczynił się do zagrożenia gatunków rodzimych, takich jak norka europejska i karczownik, i miał znaczący wpływ na sukces lęgowy rodzimych gatunków ptaków.

Hodowla zwierząt na futra stanowi również poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Od kwietnia 2020 r. doszło do pojawienia się setek ognisk COVID-19 na fermach futer z norek w całej Europie, a w październiku 2022 r. ferma futer w Hiszpanii z 52 000 norek zgłosiła ognisko ptasiej grypy, która prawdopodobnie rozprzestrzeniła się między zwierzętami.

Do tej pory 19 krajów w całej Europie, w tym następujące państwa członkowskie: Holandia, Belgia, Republika Czeska, Słowacja, Słowenia, Chorwacja, Włochy, Francja, Luksemburg, Estonia, Łotwa, Malta, Irlandia i Austria, zakazało praktykowania hodowli zwierząt na futra. Jest ona nadal dozwolona w Finlandii, Polsce, Grecji, Litwie, Hiszpanii, Rumunii, Szwecji, Danii i Bułgarii. Jednak dane pokazują, że branża podupada: w 2014 r. w krajach europejskich zabito około 43,6 mln zwierząt na futra, a liczba ta spadła do 30,7 mln do 2019 r., a w 2021 r. spadła do 12 mln zwierząt. Ponad 1500 sprzedawców detalicznych, w tym Gucci, Adidas, H&M i Zara, zobowiązało się do przyszłości wolnej od futer i dołączyło do programu Fur Free Retailer.

Kolejnym etapem po złożeniu petycji jest potwierdzenie ważności podpisów, co potrwa trzy miesiące, po czym Komisja Europejska musi uwzględnić głos obywatelek i obywateli, i udzielić odpowiedzi w ciągu sześciu miesięcy.

Pobierz zdjęcia i film z listopada 2021 roku ukazujące cierpienie zwierząt na fermie w Finlandii

Kontakt dla mediów: Iga Głażewska, Dyrektorka HSI/Europe w Polsce, iglazewska@hsi.org

Learn More Button Inserter