Eurobarometr: Obywatele UE domagają się lepszego dobrostanu zwierząt

Humane Society International / Europa


Pig farm in Italy
Jo-Anne McArthur/Essere Animali

WARSZAWA—Komisja Europejska opublikowała długo oczekiwane wyniki badania Eurobarometru dotyczącego postaw obywateli Unii Europejskiej wobec dobrostanu zwierząt. Zgodnie z przewidywaniami dane z sondaży potwierdzają, że zdecydowana większość Europejek i Europejczyków (84%) uważa, że dobrostan zwierząt hodowanych powinien być lepiej chroniony. We wszystkich państwach członkowskich UE co najmniej ośmiu na dziesięciu respondentów uważa, że zagwarantowanie, że zwierzęta nie będą trzymane w klatkach, jest istotnym krokiem na drodze wypełnienia naszych etycznych zobowiązań wobec zwierząt.

Jak mówi Dr Joanna Swabe, Dyrektorka ds. spraw publicznych w Humane Society International/Europe:

„Opublikowane wyniki Eurobarometru jednoznacznie potwierdzają ogromne wsparcie obywatelek i obywateli we wszystkich państwach członkowskich na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt. Nie było tajemnicą, że ankietę tę przeprowadzono wiele miesięcy temu. Krążyły jednak pogłoski, że kierownictwo Komisji ukrywało wyniki ze względu na niechęć do przestrzegania wyraźnych zobowiązań w zakresie dobrostanu zwierząt podjętych zarówno w ramach unijnej strategii „Od pola do stołu”, jak i w formalnej odpowiedzi na Europejską Inicjatywę Obywatelską na rzecz zakończenia ery klatek”.

Podczas przesłuchania parlamentarnego na początku tego miesiąca wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič, nowy szef Europejskiego Zielonego Ładu, przerwał milczenie Komisji w sprawie nieprzygotowania obiecanego pakietu wniosków ustawodawczych mających na celu przegląd i rozszerzenie zakresu ustawodawstwa dotyczącego dobrostanu zwierząt. Šefčovič zasygnalizował, że wszystko oprócz propozycji dotyczącej transportu zwierząt zostało obecnie odłożone na półkę. W świetle nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego, Eurobarometr przypomina, że obywatelom zależy na dobrostanie zwierząt. Wyniki tego badania podkreślają znaczenie, jakie ma dotrzymanie przez Unię swojego zobowiązania do wyeliminowania chowu klatkowego.

„Ignorowanie ogromnego poparcia obywateli dla poprawy dobrostanu zwierząt oraz niewypełnienie zobowiązań Komisji dotyczących wprowadzenia zmian legislacyjnych jest nietaktem wobec milionów obywatelek i obywateli UE, którzy chcą lepszego traktowania zwierząt hodowlanych” – mówi Swabe. „Zaledwie kilka miesięcy przed wyborami europejskimi kluczenie Komisji w kwestii dobrostanu zwierząt może podważyć wiarę obywatelek i obywateli w instytucje europejskie oraz w to, czy naprawdę pracują one dla europejskich społeczeństw i ich interesów”.

Poparcie dla znowelizowania przepisów dotyczących ochrony zwierząt nie wynika wyłącznie z oczekiwań opinii publicznej. W ramach unijnego Programu sprawności i wydajności regulacyjnej Komisji (REFIT), którego celem jest zapewnienie wdrożenia przepisów UE, stwierdzono, że obecne przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt nie są już adekwatne do zakładanych celów. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydała opinie naukowe dotyczące dobrostanu zwierząt hodowanych, z których jasno wynika, że zwierzęta te mają złożone potrzeby w zakresie dobrostanu, których nie można zaspokoić w hodowli klatkowej.

W odniesieniu do dobrostanu zwierząt hodowanych wyniki badania Eurobarometru pokazują, że:

 • 90% Europejczyków uważa, że praktyki rolnicze i hodowlane powinny spełniać podstawowe wymogi etyczne.
 • 91% uważa, że ważna jest ochrona dobrostanu zwierząt hodowanych (np. świń, bydła, drobiu itp.), aby zapewnić im godne warunki życia.
 • 84% uważa, że dobrostan zwierząt hodowanych w ich kraju powinien być lepiej chroniony niż obecnie.
 • 67% twierdzi, że chciałoby uzyskać więcej informacji na temat warunków, w jakich hodowane są zwierzęta w ich kraju.
 • Ponad ośmiu na dziesięciu respondentów uważa, że zapewnienie zwierzętom hodowanym wystarczającej ilości pożywienia i przystosowanego środowiska zaspokajającego ich podstawowe potrzeby (np. błoto, słoma itp., w zależności od gatunku) jest ważne we wszystkich 27 państwach członkowskich UE.
 • We wszystkich 27 państwach członkowskich UE ponad ośmiu na dziesięciu respondentów uważa, że ważne jest zapewnienie zwierzętom hodowanym wystarczającej przestrzeni, aby mogły się poruszać, leżeć i wstawać.
 • Co najmniej ośmiu na dziesięciu respondentów we wszystkich 27 państwach członkowskich UE uważa, że zapewnienie, że osoby zajmujące się zwierzętami posiadają wystarczające umiejętności i przeszkolenie, jest ważnym aspektem wypełniania naszych obowiązków etycznych wobec zwierząt.
 • We wszystkich 27 państwach członkowskich UE ponad trzy czwarte respondentów uważa, że zakaz  usuwania niektórych części ciała zwierząt, chyba że jest to konieczne w celu ochrony bezpieczeństwa pracowników/rolników (w takim przypadku stosowane będzie znieczulenie) jest ważnym warunkiem wypełnienia naszych etycznych obowiązków wobec zwierząt.
 • 75% badanych uważa, że praktyka zabijania jednodniowych piskląt płci męskiej jest niedopuszczalna.
 • Ponad sześciu na dziesięciu Europejczyków uważa, że unijne przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt powinny mieć zastosowanie do żywności importowanej z krajów spoza UE.
 • Sześciu na dziesięciu Europejczyków jest skłonnych zapłacić więcej za produkty pochodzące z systemów rolnictwa sprzyjających dobrostanowi zwierząt.

Sześciu na dziesięciu Europejczyków wskazało, że kupując produkty spożywcze, szuka etykiet identyfikujących produkty pochodzące z upraw i hodowli sprzyjających dobrostanowi zwierząt.

Fakty

 • W 2020 r. Komisja Europejska opublikowała strategię „Od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego w ramach sztandarowego pakietu politycznego – Europejskiego Zielonego Ładu. Obejmowało to zobowiązanie do przeglądu istniejącego prawodawstwa dotyczącego dobrostanu zwierząt w celu dostosowania go do najnowszych dowodów naukowych, poszerzenia jego zakresu, ułatwienia jego egzekwowania i ostatecznie zapewnienia wyższego poziomu dobrostanu zwierząt. Pakiet legislacyjny miał zostać opublikowany w trzecim kwartale 2023 roku.
 • W 2021 r. w odpowiedzi na Europejską Inicjatywę Obywatelską na rzecz zakończenia epoki klatek, w ramach której zebrano prawie 1,4 mln potwierdzonych podpisów, Komisja obiecała przedstawić wnioski mające na celu zakończenie trzymania w klatkach zwierząt hodowanych w celach spożywczych do końca 2023 r.
 • Eurobarometr to oficjalny instrument badawczy stosowany przez Komisję Europejską, Parlament Europejski oraz inne instytucje i agencje UE w celu monitorowania opinii publicznej na temat kwestii UE oraz postaw wobec określonych tematów.
 • Poprzedni raport specjalny Eurobarometru dotyczący postaw Europejczyków wobec dobrostanu zwierząt został opublikowany w 2016 r. W tamtym czasie ponad dziewięciu na dziesięciu respondentów w UE stwierdziło, że wierzy, że dobrostan zwierząt hodowanych jest bardzo ważny (94%).

Kontakt dla mediów: Iga Głażewska, Dyrektorka HSI w Polsce, iglazewska@hsi.org

Zostań obrońcą zwierząt

Pomóż nam chronić zwierzęta w różnych częściach świata

Learn More Button Inserter