Parlament Europejski za ograniczeniem importu trofeów łowieckich

W dniu 5 października 2022 roku Parlament Europejski przyjął ważną rezolucję w związku z nadchodzącym szczytem sygnatariuszy Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, zwanej także Konwencją Waszyngtońską lub w skrócie CITES.

Humane Society International


Hippo
Imagebroker/Alamy

WARSZAWA, Polska—W opinii międzynarodowej organizacji ochrony zwierząt, Humane Society International/Europe,  pomimo jasnego oświadczenia Parlamentu Europejskiego w sprawie wyeliminowani luk umożliwiających nielegalny handel i wprowadzenia zakazu importu trofeów łowieckich z gatunków wpisanych na listę CITES,  pozostaje niepewne czy Komisja Europejska i kraje unijne zareagują w podobny sposób.

W listopadzie przedstawiciele krajów, które podpisały Konwencję Waszyngtońską spotkają się po raz dziewiętnasty w Panamie. W trakcie szczytu strony zadecydują, czy hipopotamy nilowe, słonie afrykańskie, żarłacze i żaby szklane będą ściślej chronione w ramach konwencji. Okazuje się, że Komisja Europejska rekomenduje, aby nie wspierać wpisania hipopotama do załącznika pierwszego CITES, co wprowadziłoby zakaz handlu częściami i produktami wykonanymi z tych zwierząt. Organizacja Humane Society International/Europe jest też zaniepokojona inną rekomendacją KE, która zaleca wstrzymanie się od poparcia wpisania żab szklanych do załącznika drugiego.

Dr Joanna Swabe z Humane Society International/Europe podkreśla w swoim komentarzu: „Cieszy nas jasne stanowisko PE, które stanowczo wspiera wszelkie działania zmierzające do wyeliminowania zagrożeń wynikających z międzynarodowego handlu zagrożonym gatunkami. Głos UE jest często kluczowy w podejmowaniu decyzji na spotkaniach plenarnych stron Konwencji Waszyngtońskiej i przełamuje decyzyjny impas w trakcie obrad. Jednak brak właściwej reakcji ze strony KE i rządów państw członkowskich w takich sprawach jak wzmocnienie ochrony hipopotamów, żab szklanych i innych zagrożonych gatunków, może doprowadzić do ich wyginięcia. Dlatego rekomendacje Komisji w sprawie hipopotamów czy żab szklanych są bardzo niekorzystne i stoją w sprzeczności z unijnymi deklaracjami o tym, jak ważne dla wspólnoty jest zatrzymanie utraty bioróżnorodności”.

Innego zdania niż KE jest PE, który w rezolucji wskazuje na kluczową rolę UE w walce z nielegalnym handlem zagrożonymi gatunkami. Parlament Europejski wspiera tym samym apel Humane Society International w sprawie wyeliminowania luk prawnych w legislacji dotyczącej obrotu zagrożonymi gatunkami.

HSI cieszy również fakt, że PE wezwał do podjęcia pilnych działań wprowadzających zakaz importu trofeów łowieckich z gatunków objętych Konwencją Waszyngtońską. UE jest drugim największym importerem trofeów łowieckich na świecie, zaraz po Stanach Zjednoczonych. Unijne prawo do dziś zezwala myśliwym importować trofea z zagrożonych gatunków, które znajdują się na liście CITES i są objęte ochroną w ramach unijnych regulacji dotyczących handlu dzikimi zwierzętami oraz dyrektywą siedliskową.

Liam Slattery z Humane Society International/Europe, który kieruje kampanią na rzecz zatrzymania importu trofeów łowieckich dodaje: „Apel Parlamentu Europejskiego o niezwłoczne podjęcie działań w zakresie zakazu importu trofeów łowieckich z gatunków chronionych Konwencją Waszyngtońską odzwierciedla opinię większości mieszkańców krajów Unii Europejskiej. Holandia i Francja już wprowadziły pierwsze ograniczenia dotyczące zakazu importu trofeów łowieckich z niektórych gatunków. Belgijski parlament przyjął rezolucję wzywającą władze Belgii do zaprzestania wydawania pozwoleń na import trofeów łowieckich. Z kolei niemiecki resort środowiska ogłosił kilka miesięcy temu zamiar wprowadzenia ograniczeń dotyczących importu trofeów łowieckich z chronionych gatunków zwierząt. Inne kraje członkowskie UE również podejmują debatę na temat zakazu. Dlatego Komisja Europejska powinna stanąć na czele zmian, które umożliwią ochronę bioróżnorodności i realizację unijnej strategii w tym zakresie”.

Ważne informacje:

HSI wzywa UE do wsparcia na nadchodzącym szczycie CITES, wniosku o wpisanie hipopotama nilowego do załącznika pierwszego Konwencji Waszyngtońskiej. Liczebność tego gatunku na powierzchni 65% areału jego występowania spada lub jest nieznana. Kość z hipopotamów i produkty wykonane z tego gatunku są importowane w dużych ilościach – szacuje się, że w ostatniej dekadzie było to aż 80 tysięcy produktów. Kłusownictwo i nielegalny handel są uznawane za największe zagrożenie dla hipopotamów, a nielegalny handel wykorzystuje również luki w legalnym obrocie produktami z tego gatunku. Przyjmuje się, że tak legalne jak i nielegalne zabijanie hipopotamów doprowadzi do dalszych drastycznych spadków ich liczebności. W latach 2014-2018 do UE trafiło w sposób legalny 800 trofeów z hipopotamów.

HSI apeluje do UE, aby wsparły propozycję wpisania żab szklanych do załącznika drugiego Konwencji Waszyngtońskiej. Połowa gatunków należąca do rodziny szklenicowatych jest dziś zagrożona wyginięciem, a sytuacja pozostałych może się pogorszyć. Żaby szklane stały się popularnym zwierzęciem domowym, co jeszcze bardziej zwiększa presję na ten gatunek.

HSI wzywa również UE do wsparcia wszystkich propozycji zmierzających do wzmocnienia ochrony gadów i płazów. Na szczycie, dyskusji zostanie poddanych aż 21 propozycji w tym zakresie, które obejmują 239 gatunków, w tym 53 gatunki żółwi. Wszystkie one są zagrożone w rezultacie presji ze strony handlu dzikimi zwierzętami. Alarmujący jest fakt, że KE nie rekomendowała poparcia wielu z tych propozycji.

W latach 2014-2018 do UE trafiło prawie 15 000 trofeów łowieckich z 73 chronionych gatunków zwierząt.

Liczba trofeów łowieckich importowanych do UE wzrosła o 40% w ciągu pięciu lat, pomimo niskiej akceptacji społecznej wobec polowań dla trofeów w UE.

Więcej informacji: HSI/Europe, polska@hsi-europe.org

Zakażmy importu trofeów do Polski

Learn More Button Inserter