Ważne: Belgia zakazuje importu trofeów łowieckich

Humane Society International / Europa


Britta Jaschinski, co-founder of Photographers Against Wildlife Crime

BRUKSELA—Belgijski parlament zagłosował jednomyślnie za przyjęciem projektu ustawy Zakii Khattabi, Ministry Klimatu, Środowiska, Zrównoważonego Rozwoju i Zielonego Ładu, zakazującej importu trofeów łowieckich pochodzących z gatunków chronionych międzynarodowym prawem do Belgii. To historyczna decyzja podjęta po dwóch latach od wystosowania przez parlament wezwania do władz tego kraju w sprawie zakończenia importu trofeów, która pomoże chronić gatunki, takie jak słonie, lwy i nosorożce.

Zakaz został przyjęty przez belgijską izbę reprezentantów zdecydowaną większością głosów. Odzwierciedla on opinie belgijskiego społeczeństwa, które w badania z 2020 roku, przeprowadzonym na zlecenie Humane Society International/Europe w 91% sprzeciwiało się polowaniom dla trofeów, a w 88% popierało zakaz importu trofeów łowieckich.

Przed wprowadzeniem zakazu Belgia importowała trofea gatunków zagrożonych i chronionych międzynarodowym prawem, takich jak hipopotamy, gepardy i niedźwiedzie polarne. Nowe prawo zahamuje import trofeów myśliwskich z wielu gatunków, które są obecnie zagrożone wyginięciem w wyniku handlu lub które mogą być zagrożone, jeśli handel nimi nie zostanie ograniczony. Wszystkie gatunki wymienione w Załączniku A Rozporządzenia (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory, takie jak jaguary, gepardy, lamparty, niedźwiedzie brunatne, zebry i szympansy, będą objęte ochroną na mocy nowej ustawy, wraz z niektórymi gatunkami wymienionymi w załączniku B do tego samego rozporządzenia, w tym słonie afrykańskie, hipopotamy i owce argali, również wymienione w załączniku XIII do rozporządzenia (WE) nr 865/2006 regulującego handel chronioną dziką fauną i florą. Nowe prawo wykracza poza uchwałę Parlamentu z 2022 r., rozszerzając ochronę na większą liczbę gatunków z załącznika B niż obejmowała wcześniejsza uchwała.

Ministra Klimatu, Środowiska, Zrównoważonego Rozwoju i Zielonego Ładu, Zakia Khattabi

mówi: „Po zatwierdzeniu mojego projektu legislacyjnego na posiedzeniu plenarnym, w ten czwartek parlament potwierdził podstawę prawną uchwały, którą przyjął jednomyślnie 24 marca 2022 r. Było to pilne i konieczne, aby chronić te zagrożone gatunki!”

Poseł do parlamentu Kris Verduyckt (Vooruit, Flamandzcy Socjaliści), który był inicjatorem wniosku ustawodawczego zakazującego importu trofeów myśliwskich, powiedział: „Nasz kraj w końcu zakazuje importu trofeów myśliwskich pochodzących z zagrożonych gatunków zwierząt. Ochrona tych gatunków jest nie do pogodzenia z polowaniem na trofea i importem trofeów. Jestem szczęśliwy, że mój wniosek ustawodawczy staje się częścią naszego prawodawstwa i mam nadzieję, że będzie on źródłem inspiracji dla kolejnych krajów”.

Międzynarodowa organizacja ochrony zwierząt, Humane Society International/Europe, która od lat apelowała o zakaz importu trofeów łowieckich do Belgii, z satysfakcją przyjmuje decyzję parlamentu, które doprowadzi do wprowadzenia zakazu. Od ponad dwóch lat HSI współpracowało z belgijskimi parlamentarzystami w celu wprowadzenia zakazu, co przyniosło najpierw jednomyślnie przyjętą uchwałę parlamentu w 2022 roku, która stała się wnioskiem ustawodawczym zatwierdzonym przez rząd federalny w lipcu 2023 roku.

„Belgijski parlament przeszedł dziś do historii ochrony zwierząt i wyraził w zdecydowany sposób swoje stanowisko przeciwko bezsensownemu zabijaniu zagrożonych dzikich zwierząt” – powiedział Ruud Tombrock, Dyrektor Wykonawczy HSI/Europe. „Dzięki tej decyzji Belgia pozycjonuje się jako lider w ochronie różnorodności biologicznej i gatunków zagrożonych. Wierzymy, że inne kraje europejskie również są gotowe pójść w jej ślady i zająć zdecydowane stanowisko przeciwko polowaniu na trofea, wprowadzając zakaz importu takich „pamiątek”. Nadszedł czas na ogólnounijny zakaz importu trofeów łowieckich pochodzących z gatunków zagrożonych i chronionych, co będzie wsłuchaniem się w głos obywateli wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy popierają zobowiązanie do ochrony zwierząt i różnorodności biologicznej”.

Zakaz wprowadzony w Belgii stanowi ważny sygnał dla sąsiedniej Francji, gdzie obecnie trwają obrady nad projektem ustawy Zgromadzenia zakazującej importu trofeów myśliwskich z gatunków chronionych. Zakaz ten zaproponowała deputowana Sandra Regol przy wsparciu Corinne Vignon, przewodniczącej Grupy Badawczej Zgromadzenia ds. Stanu i Dobrostanu Zwierząt.

Przed wprowadzeniem w życie przyjęte ustawodawstwo belgijskie musi uzyskać sankcję królewską i zostać oficjalnie ogłoszone. Tekst zakazu zostanie następnie opublikowany w „Moniteur Belge” i wejdzie w życie w dniu określonym w tekście lub, jeżeli nie został on określony, 10 dni po publikacji.

Podstawowe informacje:

  • Polowanie na zagrożone gatunki stwarza poważne zagrożenie dla ochrony przyrody. Łowcy trofeów wolą zabijać największe, najmocniejsze (a tym samym najbardziej imponujące wyglądające) osobniki zwierząt, których utrata może spowodować kaskadowy spadek populacji. Wiele gatunków, na które poluje się dla trofeów, takich jak słonie afrykańskie, nosorożce i lamparty, jest zagrożonych wyginięciem i odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowych ekosystemów i różnorodności biologicznej.
  • Według raportu HSI/EU Unia Europejska jest drugim co do wielkości importerem trofeów łowieckich po Stanach Zjednoczonych, przy czym w latach 2014–2018 przywożono średnio 3 000 trofeów rocznie. UE była także największym importerem trofeów z gepardów – 297 trofeów z gepardów przywiezionych do UE w latach 2014–2018. Pięć najpopularniejszych gatunków importowanych do UE w charakterze trofeów to: zebra górska Hartmanna (3119), pawian niedźwiedzi (1751), niedźwiedź czarny (1415), niedźwiedź brunatny (1056) i słoń afrykański (952),
  • Belgia jest 13. największym w Europie importerem trofeów łowieckich z gatunków objętych międzynarodową ochroną.
  • W maju 2016 r. Holandia wprowadziła zakaz importu trofeów łowieckich z ponad 200 gatunków wymienionych w załączniku A do rozporządzenia Rady nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi oraz gatunków zagrożonych wyginięciem. Zakaz importu dotyczy także następujących gatunków z załącznika B: nosorożec biały, hipopotam, słoń afrykański, muflon z Kaukazu, lew i niedźwiedź polarny.
  • We Francji w 2023 r. złożono projekt ustawy o rejestracji mającej na celu „zaprzestanie wydawania zezwoleń na import trofeów myśliwskich z niektórych zagrożonych gatunków”.
  • Import trofeów łowieckich do Finlandii został ograniczony w czerwcu 2023 roku. Nowa ustawa o ochronie przyrody zawiera przepis zabraniający importu pojedynczych zwierząt lub ich części z najbardziej zagrożonych gatunków na świecie i zagrożonych handlem międzynarodowy, jako trofea z krajów spoza UE.
  • W Niemczech Minister Środowiska Steffi Lemke (Zieloni) ogłosiła, że zamierza ograniczyć import trofeów myśliwskich pochodzących z gatunków zwierząt chronionych. Niemcy wypowiedziały swoje członkostwo w Międzynarodowej Radzie Ochrony Zwierzyny Łownej i Przyrody – lobby łowieckim popierającym trofeistykę – w 2022 r.
  • We Włoszech w 2022 roku przedstawiono projekt ustawy mający na celu zakaz importu, eksportu i reeksportu do i z Włoch trofeów myśliwskich ze zwierząt objętych ochroną przez konwencję waszyngtońską – CITES (Konwencja o międzynarodowym handlu gatunkami zagrożonymi). Po upadku rządu i wyborach w 2022 r. ten sam projekt ustawy ponownie trafił do parlamentu.

Więcej informacji: Iga Głażewska, Dyrektorka HSI w Polsce, iglazewska@hsi.org

Zostań obrońcą zwierząt

Pomóż nam chronić zwierzęta w różnych częściach świata

Maggy Meyer/iStock

Learn More Button Inserter