Rumuński Senat poparł projekt ustawy zakazującej hodowli szynszyli i norek

Humane Society International


Kateryna Kukota

BUKARESZT, Rumunia—Rumuński Senat zagłosował za projektem ustawy zakazującej hodowli szynszyli i norek na futra, po tym jak zostały ujawnione szokujące wyniki dochodzenia przeprowadzonego przez Humane Society International/Europe na rumuńskich fermach futrzarskich.

Andreea Roseti, Dyrektorka HSI/Europe w Europe, z zadowoleniem przyjęła wyniki głosowania: „Szerokie ponadpartyjne poparcie dla tej ustawy w Senacie wyraźnie sygnalizuje gotowość rumuńskiego parlamentu do położenia kresu okrutnej praktyce hodowli i zabijania zwierząt dla ich futra”.

HSI/Europe z zadowoleniem przyjmuje szybką ścieżkę legislacyjną tej ustawy i ma nadzieję, że jeśli chodzi o rumuńską Izbę Deputowanych w ciągu najbliższych kilku miesięcy, izba podejmie zdecydowane działania, aby Rumunia mogła stać się 20. krajem europejskim, który zakazał hodowli zwierząt na futra. Kontynent europejski można uznać za pioniera w wysiłkach o położenie kresu cierpienia zwierząt zabijanych dla ich futra, praktykę coraz mniej akceptowaną przez konsumentów, projektantów mody, sprzedawców odzieży jak i decydentów na całym świecie.

Projekt ustawy został zainicjowany w październiku ubiegłego roku, po czym 7 listopada został przedstawiony w Stałym Biurze Izby Poselskiej oraz tego samego dnia złożony i zarejestrowany w Senacie.

Szynszyle i norki są gatunkami najczęściej hodowanymi na fermach futrzarskich w Rumunii. Jeśli dalszy proces przyjmowania ustawy się powiedzie, zakaz oznaczałby koniec hodowli zwierząt na futra w tym kraju. We wrześniu 2022 roku HSI/Europe ujawniło wyniki swoich dochodzeń na kilku rumuńskich fermach szynszyli, dokumentując okrutne praktyki stosowane wobec zwierząt, w tym przetrzymywanie ich w małych klatkach z drucianej siatki, zmuszanie samic do niemal nieustannego rozrodu, z całkowitym lekceważeniem gatunkowych potrzeb zwierząt.

Głosowanie w Rumunii odbyło się w czasie, gdy w całej Europie rośnie poparcie dla ogólnounijnego zakazu hodowli i importu zwierząt na futra. Europejska Inicjatywa Obywatelska „Europa bez futer”, zainicjowana w maju ubiegłego roku i wspierana przez ponad 70 organizacji, zebrała już ponad milion podpisów obywatelek i obywateli UE. Petycję można podpisać tutaj.

Więcej informacji: Iga Głażewska, Dyrektorka HSI/Europe w Polsce, iglazewska@hsi.org

Działaj na rzecz europy wolnej od futer już teraz

Learn More Button Inserter